Tất cả sản phẩm

Sơn siêu trắng trần cao cấp G8.6

Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn nhũ vàng G9.8

Độ phủ: 5 - 6 m²/kg/2 lớp

Chi tiết

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp G6.5

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp G6.7

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn nội thất bóng cao cấp G8.4

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn ngoại thất bóng cao cấp G8.8

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn chống thấm thượng hạng thế hệ mới G5.6

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn chống thấm pha xi măng G5.5

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn siêu mịn nội thất cao cấp G8.1

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp G8.7

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn nội thất siêu bóng cao cấp G8.5

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp G8.9

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn phủ bóng Clear G9.9

Độ phủ: 8 - 10 m²/lít/lớp

Chi tiết

Bột bả nội thất cao cấp G9B1

Độ phủ lý thuyết: 1 - 1,3 kg/m².

Chi tiết

Bột bả ngoại thất cao cấp G9B2

Độ phủ lý thuyết: 1 - 1,3 kg/m²

Chi tiết

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kinh tế G6.6

Chi tiết

Sơn phủ

Sơn siêu trắng trần cao cấp G8.6

Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn nhũ vàng G9.8

Độ phủ: 5 - 6 m²/kg/2 lớp

Chi tiết

Sơn nội thất bóng cao cấp G8.4

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn ngoại thất bóng cao cấp G8.8

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết
Xem thêm

Sơn lót và sơn chống thấm

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kinh tế G6.6

Chi tiết

Sơn chống thấm pha xi măng G5.5

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn chống thấm thượng hạng thế hệ mới G5.6

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp G6.7

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

bột bả

Bột bả ngoại thất cao cấp G9B2

Độ phủ lý thuyết: 1 - 1,3 kg/m²

Chi tiết

Bột bả nội thất cao cấp G9B1

Độ phủ lý thuyết: 1 - 1,3 kg/m².

Chi tiết