Hiển thị tất cả 10 kết quả

Sơn bóng semi nội thất cao cấp G8.2

Chi tiết

Sơn ngoại thất bóng cao cấp G8.8

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp G8.9

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn nhũ vàng G9.8

Độ phủ: 5 - 6 m²/kg/2 lớp

Chi tiết

Sơn nội thất bóng cao cấp G8.4

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn nội thất siêu bóng cao cấp G8.5

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn phủ bóng Clear G9.9

Độ phủ: 8 - 10 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp G8.7

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn siêu mịn nội thất cao cấp G8.1

Độ phủ: 12 - 14 m²/lít/lớp

Chi tiết

Sơn siêu trắng trần cao cấp G8.6

Độ phủ: 10 - 12 m²/lít/lớp

Chi tiết